SAMSUNG CSC

Årsmøte 2015

Sotra Arena, VIP rommet 3. etasje

onsdag 18. februar 2015, kl. 19.30

Saksliste

1.   Åpning av årsmøtet

2.   Godkjennelse av innkalling

3.   Valg av dirigent

4.   Valg av referent

5.   Godkjennelse av sakslisten

6.   Valg av 2 medlemmer som skal underskrive møteprotokoll

7.   Godkjennelse av årsrapport

8.   Regnskap for 2014

9.   Godkjennelse av budsjett 2015

10. Fastsetting av kontingent for 2015

11. Valg av nytt styre

12. Presentasjon av ny hjemmeside

13. Oppretting av 10% stilling i CK Sotra

14. Innkomne forslag

15. Årsmøte slutt