BV-2014-6

Draktportalen er åpen 9. – 25. februar 2015

Draktportalen er åpen fra og med 9. februar til og med 25. februar kl. 23.59.

Alle medlemmer har fått tilsendt innloggingsinfo pr. mail.

Ta kontakt på sidvin@online.no dersom du som medlem ikke har mottatt denne mailen.