Triathlon 210614-2

Strilamann

Triathlon gruppen, her representert ved Johnny Asphaug, Olav Krogsæter, Thomas Dypevik og Runar Stokke