BV-2014-9

Årsmøte CK Sotra

CK Sotra skal ha årsmøte torsdag 23. februar 2017. Kl 19:00.
Sted: Sotra Arena, 3 etasje, VIP rom.

Saksliste

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjennelse av innkalling
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av referent
 5. Godkjennelse av sakslisten
 6. Valg av 2 medlemmer som skal underskrive møteprotokoll
 7. Godkjennelse av årsrapport
 8. Regnskap for 2016
 9. Godkjennelse av budsjett 2017
 10. Fastsetting av kontingent for 2018
 11. Valg av nytt styre
 12. Innkomne forslag
 13. Årsmøte slutt

Velkommen!!

BV-2014-1