BV-2014-9

Årsmøte CK Sotra

CK Sotra kaller inn til årsmøte mandag 19. februar 2018.
Tidspunkt: Kl 19:00.
Sted: Sotra Arena, 3 etasje, VIP rom.

Saksliste

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenne de stemmeberettigete
 3. Godkjennelse av innkalling
 4. Godkjennelse av sakslisten
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av 2 medlemmer som skal underskrive møteprotokoll
 8. Behandle årsberetning
 9. Behandle regnskap 2017
 10. Godkjennelse av budsjett 2018
 11. Fastsetting av kontingent for 2019
 12. Valg
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer
  4. Varamedlemmer
  5. To revisorer
  6. Representant til Forbundsting
  7. Valgkomiteen
 13. Godkjennelse av plan for 2018
 14. Innkomne forslag
 15. Årsmøte slutt

Vil bli servert varm & kald drikke, samt litt snacks!!

Velkommen!!

BV-2014-6