Årsmøte i CK Sotra

Sotra Arena

CK Sotra’s årsmøte ble avholdet 19. februar i Sotra Arena.

Ronny Ekren er valgt til ny formann i CK Sotra. Frode Erstad går av som formann etter å ha hatt vervet siden 2014.

Øvrige styremedlemmer i CK Sotra er Wenche Martinessen, Jens-Eivind Kobbeltvedt, Nils Birger Kobbeltvedt, Anette Johnsen Knappskog og Kjell-Erik Gjerstad.