Folkehelseprisen_1

Folkehelseprisen og pris for idrettsprestasjoner i 2017

Fjell kommune holdt i dag Kultur- og idrettsgalla for 2017, og Cykleklubben Sotra ble hedret for fantastiske idrettsprestasjoner. Innsatsen som enkeltmedlemmer og klubbens medlemmer har lagt ned i forbindelse med
Sykkel-VM er satt stor pris på.

Folkehelseprisen_1

Denne prisen er gitt til klubben for den innsatsen klubben og dens medlemmer har gjort for folkehelsen til Fjell kommunes innbyggere gjennom alle arrangementene klubben her gjennomført.

Denne prisen er til alle dagens medlemmer, og alle som har vært medlem eller som har vært med å bidra på våre arrangement.

Kultur- og idrettsgalla 2018

Kultur- og idrettsgalla 2018 med klubbens stiftere

En stor takk til dere !