Sotra Arena

Årsmøte CK Sotra – 5. februar kl 19:00

CK Sotra’s årsmøte vil bli avholdt tirsdag 5. februar kl 19:00 i Sotra Arena – VIP rom.

Agenda:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenne de stemmeberettigete
 3. Godkjenne innkalling
 4. Godkjenne sakslisten
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av 2 medlemmer som skal underskrive møteprotokoll
 8. Behandle årsberetning for 2018
 9. Behandle regnskap for 2018
 10. Godkjennelse av budsjett for 2019
 11. Fastsetting av kontingent for 2020
 12.  Valg
  • Styreleder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • To revisorer
  • Representant til Forbundsting
  • Valgkomiteen
 13. Godkjennelse av ritt og aktivitetsplan for 2019
 14. Innkomne forslag
 15. Årsmøte slutt

Velkommen til alle medlemmer!!