Sykkelsporten rammes også av Korona virus

Også vi i CK Sotra berøres av Korona virus utbruddet.

Med bakgrunn i pålegg fra Helsedirektoratet er all organisert trening utendørs forbudt. Det blir altså ikke noe organisert trening med CK Sotra før ny beskjed blir gitt fra myndigheter. CK Sotra vil følge de råd som kommer fra www.fhi.no med tanke på organisert trening og arrangement.

Skjærgårdsrittet og Sotramila Tempo er dessverre avlyst i 2020. CK Sotra håper på å kunne gjennomføre Øygarden Sykkelfestival i september som planlagt.

NCF skriver: Ingen nasjonal sesongstart i april

Norges Cykleforbund går i dag ut med en avlysning av alle internasjonale og nasjonale ritt i april. NCF har hatt en god dialog med arrangørene og alle var enig om avlysning eller endring av dato for rittene.

NCF anmoder alle arrangører av ritt i april 2020 til å se på alternative datoer for rittet, eller å avlyse rittet.

For arrangører av ritt i mai anbefaler NCF å stoppe påmeldingen inntil videre, og ikke åpne påmeldingen der den ikke er åpnet enda.

For breddeaktivitet anbefaler NCF å følge føringene fra FHI (Folkehelseinstituttet), NIF (Norges Idrettsforbund) og lokale helsemyndigheter.

Folkehelseinstituttet skriver:

Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men man har også påvist viruset i avføring (feces). Kunnskap om smittevei er imidlertid begrenset siden dette er et nytt virus, så egenskaper til nært beslektede koronavirus legges til grunn for rådene.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.