Oppdatert informasjon om organisert sykkeltrening i CK Sotra regi

CK Sotra vil takke alle medlemmer for å ha overholdt helsedirektoratets retningslinjer på en god måte når det gjelder trening på sykkel. Fortsatt er det helsedirektoratets retningslinjer som må etterleves, men det åpnes nå gradvis for mer aktivitet. Vi i CK Sotra planlegger nå å gjennomføre hele eller deler av ØSF 4-6 september.

Ved planlegging og gjennomføring av aktivitet må det prioriteres god plass på stedene der aktivitet avholdes. De nye retningslinjene sier at det fortsatt skal være minst 1 meters avstand mellom deltakerne. Det er viktig at disse retningslinjer for avstand kan etterleves, og det skal i tillegg være ansvarlige på plass for å sørge for at utøvere ikke kommer for tett under gjennomføring av aktivitet.

Ved feltkjøring anbefaler NCF maksimalt 10 stk. med en meter avstand. All organisert trening i gjennom CK Sotra plikter det at trener eller kaptein fører navneliste over deltakere på den aktuelle trening. All trening som er annonsert via CK Sotra portaler er å anse som organisert trening. Det er viktig at dette overholdes da det må være mulig å spore opp deltakere hvis noen skulle utvikle symptomer på Covid-19. 

«For treninger i barne- og ungdomsidretten vil det være et øvre tak på 20 personer. For idrettsarrangementer kan det være inntil 50 personer til stede der det er en ansvarlig arrangør som har/fører oversikt over hvem som er til stede».

NCF anbefaler ikke teknisk lagtempokjøring i denne omgang. Dette da lagtempo dreier seg om så tett kjøring som mulig og 1 meters grensen vil bli vanskelig å overholde.