Vest CK og CK Sotra inngår samarbeidsavtale

Vest CK og CK Sotra inngår samarbeidsavtale

 

Vest CK og CK Sotra inngår en samarbeidsavtale som omfatter felles treninger, klubbreiser i trenings- og rittsammenheng. Samt andre aktiviteter som det er naturlig å samarbeide om.

Samarbeidsavtalen gjelder for 2021 med målsetting om at klubbene forenes fra 2022.

Både Vest CK og CK Sotra ser mange fordeler med et slikt samarbeid. Klubbene vil utenom det rent sportslige også jobbe aktivt for å fremme sykkelsporten på en konstruktiv og trygg måte. Sterk økning av trafikken i Øygarden Kommune gir mange utfordringer. Vi ønsker å samarbeide aktivt med Fjell Kommune, Sotra Sportsklubb, Sartor Holding og mange flere for å øke og trygge sykkelinteressen i kommunen.

Klubbene vil gi ytterligere informasjon om samarbeidet på respektive årsmøter over nyttår.

Klubbene har satt sammen et «Task force team» som består at Jan Nautnes, Arild Halland og Tor Støen fra Vest CK og Ove Eriksen, Endre Lokøy og Jens-Eivind Kobbeltvedt fra CK Sotra.