Årsmøte CK Sotra – 22. februar

CK Sotra’s årsmøte tirsdag 22. februar 2022 kl 18:30

Lokale for årsmøte blir Sotra Arena, VIP rom, kl 18:30.

For smittesporing ber vi alle deltakere som stiller på Sotra Arena om å registrere.

Det vil være mulig å delta på møtet online via Teams. Link er sendt ut på e-mail til medlemmer.

Agenda:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenne de stemmeberettigete
 3. Godkjenne innkalling
 4. Godkjenne sakslisten
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av 2 medlemmer som skal underskrive møteprotokoll
 8. Behandle årsberetning for 2021
 9. Behandle regnskap for 2021
 10. Godkjennelse av budsjett for 2022
 11. Fastsetting av kontingent for 2023
 12.  Valg
  • Styreleder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • To revisorer
  • Representant til Forbundsting
  • Valgkomiteen
 13. Godkjennelse av ritt og aktivitetsplan for 2022
  • Skjærgårdsrittet 15. mai
  • Tour of Norway for Kids
  • Øygarden Sykkelfestival – September
 14. Innkomne forslag
 15. Årsmøte slutt

Velkommen til alle medlemmer!!