Årsmøte CK Sotra – 21. februar

CK Sotra’s årsmøte tirsdag 21. februar 2023 kl 18:30

Lokale for årsmøte blir Sotra Arena, VIP rom, kl 18:30.

Agenda:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenne de stemmeberettigete
 3. Godkjenne innkalling
 4. Godkjenne sakslisten
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av 2 medlemmer som skal underskrive møteprotokoll
 8. Behandle årsberetning for 2022
 9. Behandle regnskap for 2022
 10. Godkjennelse av budsjett for 2023
 11. Fastsetting av kontingent for 2024
 12.  Valg
  • Styreleder
  • Nestleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • To revisorer
  • Representant til Forbundsting
  • Valgkomiteen
 13. Godkjennelse av ritt og aktivitetsplan for 2023
  • Skjærgårdsrittet 29. mai
  • Tour of Norway for Kids
  • Øygarden Sykkelfestival – September
 14. Innkomne forslag
 15. Årsmøte slutt

Velkommen til alle medlemmer!!