Om CK Sotra

CK Sotra ble stifte 14 august 1983 og feiret 30 årsjubileum høsten 2013.

Pr i dag har klubben ca 200 medlemmer. Vi har medlemmer i alle aldersgrupper.

CK Sotra har følgende hoved satsningsområder:

  • Idrettsklubb for barn og ungdom. Faste treninger 2 – 3 ganger hver uke. Aldersgruppe 10-18 år
  •  Treningsfellesskap for veteraner, damer & menn
  • Ritt arrangør. Både turritt og ritt for aktiv klassene.

Klubben har 5 Æresmedlemmer:

  •  Olaug Irene Evanger
  •  Bjørn Evanger
  •  Harry Mongstad
  •  Kristoffer Skjerping (Norgesmester Junior 2012. Bronse U-23 VM 2014)
  •  Kjell Normann Algrøy

Klubben er fast arrangør av Skjærgårdsrittet som normalt arrangeres 2. pinsedag. Skjærgårdsrittet ble første gang arrangert i 1979. CK Sotra har vært arrangør av Skjærgårdsrittet siden 1994. Skjærgårdsrittet vil ha 40. års jubileum i 2019.

CK Sotra er med på planarbeidet for utvikling av sykkeltraseer på Sotra og deltar i Fjell kommune sin arbeidsgruppe for å fremme sykling i regionen.

Klubben er også med på å planlegge og igangsette reguleringsarbeidet rundt Ågotnes Idrettspark.

CK Sotra deltar aktivt for å ivareta syklisters interesser og legge opp til best mulig forhold for syklister.

CK Sotra har vært aktiv bidragsyter for å sikre sykkel VM til Bergen i 2017. Bjarte Hetlevik har vært klubbens representant i VM komiteen.

Generelle henvendelser kan sendes til:

postmottak@cksotra.no og styret@cksotra.no