Detaljert info ØSF

Festningen Opp Tempo:

fredag 4. september 2020

Start/Mål:
Start fra Tellnes skule. Målgang Fjell Festning. Løypen er ca 5 km. Siste halvdel av løypen går på Festningveien. Denne blir stengt for biltrafikk under rittet. Det er lett stigning opp Festningsveien og målgang er 164 moh. Det blir ikke anledning til å kjøre bil til målområdet. Deltakere sykler tilbake til start eller parkering i bunn av Festningveien. Det blir dessverre ikke tilgang til toaletter eller garderober i start og målområdet.

Åpen kafe i målområdet på Fjell Festning fra kl 18:00. Flotte lokaler hvor en kan søke ly fra vær og vind, samt følge med på temporittet. Deltakere som ønsker å sende opp varme klær,  går det bagasjebil fra startområdet før første startende. Raskeste vei til målområdet for publikum er opp Russarstegen. Alternativ kan det benyttes parkeringsplass i bunn av Festningsveien ved Rv555.

M/K 10-12 år: Start fra Parkering Fjell Festning. Målgang Fjell Festning. Dermed unngår vi å sende de yngste klassene på Rv555 av hensyn til sikkerhet. ​

Tidspunkt: Fra kl 19:00 (Begynner med de yngste klassene)

Deltakerliste Festningen Opp: – Klikk her!!

Startlister Festningen Opp: Klikk her!!

Rittleder: Bjarte Hetlevik

Løypebeskrivelse på Google maps – Festningen Opp:
Link til kart!!

Startkontingent: M/K 10-16 kr 160,-. Øvrige klasser kr 260,-

Festningsrittet_Grønn

Sturerittet Fellesstart:

Lørdag 5. september 2020

Start/Mål: Start ved Tjeldstø skule. Mål er ved busslomme nord for kryss til Terminalvegen på Fv 561. Målgang går i retning sørover etter utkjøring fra Sturevegen. Rittet foregår i rundløype på ±10,2 km. På grunn av løypens beskaffenhet blir det ikke tillatt med service bil på dette rittet. Fv 561 er åpen for fri ferdsel, men Sturevegen (Fv 231) vil bli enveiskjørt under rittet.

Viktig info: Da det på Fv561 (Alvøyvegen) er åpen for fri ferdsel, samt det kan være møtende syklister vil kryssing av gul midtlinje medføre umiddelbar disking. Merk også at det er veiarbeid på Terminalvegen ned mot Stureterminalen. Innsnevring av veibane på høyre side.

Innsnevring på Terminalvegen ned mot Stureterminalen

Innsnevring på Terminalvegen ned mot Stureterminalen

Deltakerliste Sturerittet: – Klikk her!!

Startlister Sturerittet: Klikk her!!

Tidspunkt:
09:00: M13-14 ; K13-14 & K15-16
09:02: M11-12
09:04: M10 ; K10 & K11-12
10:30: M Junior & M Elite
10:32: M Master 30-59
10:34: M15-16 ; K Junior ; K Senior ; K Master & M Master 60+

Rittleder: Knut Ivar Hesjedal

Løypebeskrivelse på Google maps – Sturerittet:
Kart- og løypebeskrivelse her

Startkontingent: M/K 10-16 kr 160,-. Øvrige klasser kr 260,-

Klasser  Runder  Distanse 
M10
K10
K11-12
1 1/2 ±15 km
M11-12 2 1/2 ±25 km
M13-14
K13-14
K15-16
3 1/2 ±36 km
M15-16
K Junior
K Senior
K Master
M Master 60+
4 1/2 ±46 km
M Junior
M Elite
M Master 30-59
7 1/2 ±77 km

Sturerittet 2017

Tjeldstø Tempo:

Søndag 6. september 2020

Start/Mål:
20 km: Start/mål  på Tjeldstø. Vending ved Ulvsundet bru før Rong Senter.
10 km: Start/mål på Tjeldstø. Vending ved Ljøsøyvn.
5 km: Start ved Ljøsøyvn/Naturgassparken. Mål på Tjeldstø. ​​

Distanse inndeling Tjeldstø Tempo:
5 Km: M/K 10
10 Km: M/K 11-12; M/K 13-14; K15-16 & K Junior
20 Km: Øvrige klasser

Rittleder: Bjarte Hetlevik

Deltakerliste Tjeldstø Tempo: – Klikk her!!

Startlister Tjeldstø Tempo: – Klikk her!!

Startkontingent: M/K 10-16 kr 160,-. Øvrige klasser kr 260,
Tidspunkt: Fra kl 09:00 (Begynner med de yngste klassene)

Løypebeskrivelse på Google maps – Tjeldstø Tempo:
Kart- og løypebeskrivelse her

TT 2018

Tjeldstø Tempo 2018. Foto: Elin Foldnes

 

Fana Sparebank

Siste nytt