Invitasjon ØSF 2021

Påmeldingsfrist: onsdag 1. september

Festningen Opp Tempo:

fredag 3. september 2021

Start/Mål:
Start fra Tellnes skule. Målgang Fjell Festning. Løypen er ca 5 km. Siste halvdel av løypen går på Festningveien. Denne blir stengt for biltrafikk under rittet. Det er lett stigning opp Festningsveien og målgang er 164 moh. Det blir ikke anledning til å kjøre bil til målområdet. Deltakere sykler tilbake til start eller parkering i bunn av Festningveien. Det blir dessverre ikke tilgang til toaletter eller garderober i start og målområdet.

Åpen kafe i målområdet på Fjell Festning fra kl 18:00. Flotte lokaler hvor en kan søke ly fra vær og vind, samt følge med på temporittet. Deltakere som ønsker å sende opp varme klær,  går det bagasjebil fra startområdet før første startende. Raskeste vei til målområdet for publikum er opp Russarstegen. Alternativ kan det benyttes parkeringsplass i bunn av Festningsveien ved Rv555.

M/K 10-12 år: Start fra Parkering Fjell Festning. Målgang Fjell Festning. Dermed unngår vi å sende de yngste klassene på Rv555 av hensyn til sikkerhet. ​

Tidspunkt: Fra kl 19:00 (Begynner med de yngste klassene)

Påmelding: Link
Deltakerliste Festningen Opp: Link

Rittleder: Bjarte Hetlevik

Løypebeskrivelse på Google maps – Festningen Opp:
Link til kart!!

Startkontingent: M/K 10-16 kr 160,-. Øvrige klasser kr 260,-

Festningsrittet_Grønn

Sturerittet Fellesstart:

Lørdag 4. september 2021

Start/Mål: Start ved Tjeldstø skule. Mål er ved busslomme nord for kryss til Terminalvegen på Fv 561. Målgang går i retning sørover etter utkjøring fra Sturevegen. Rittet foregår i rundløype på ±10,2 km. På grunn av løypens beskaffenhet blir det ikke tillatt med service bil på dette rittet. Fv 561 er åpen for fri ferdsel, men Sturevegen (Fv 231) vil bli enveiskjørt under rittet.

Viktig info: Da det på Fv561 (Alvøyvegen) er åpen for fri ferdsel, samt det kan være møtende syklister vil kryssing av gul midtlinje medføre umiddelbar disking.

Påmelding: Link
Deltakerliste Sturerittet: Link

Tidspunkt:
09:00: K/M 13-14
09:02: K/M 11-12
09:04: K/M 10
10:45: M Junior, M Senior
10:47: M Master 30-64
10:49: K/M 15-16 ; K Junior ; K Senior ; K Master & M Master 64+

Rittleder: Bjarte Hetlevik

Løypebeskrivelse på Google maps – Sturerittet:
Kart- og løypebeskrivelse her

Startkontingent: M/K 10-16 kr 160,-. Øvrige klasser kr 260,-

Klasser Runder Distanse 
M/K 101 1/2±15 km
M/K 11-122 1/2±25 km
M/K 13-143 1/2±36 km
M/K 15-16
K Junior
K Senior
K Master
M Master 65+
4 1/2±46 km
M Junior
M Elite
M Master 30-64
7 1/2±77 km
Sturerittet 2017

Tjeldstø Tempo:

Søndag 5. september 2021

Start/Mål:
20 km: Start/mål  på Tjeldstø. Vending ved Ulvsundet bru før Rong Senter.
10 km: Start/mål på Tjeldstø. Vending ved Ljøsøyveien.
5 km: Start ved Ljøsøyveien/Naturgassparken. Mål på Tjeldstø. ​​

Distanse inndeling Tjeldstø Tempo:
5 Km: M/K 10
10 Km: M/K 11-12; M/K 13-14
20 Km: Øvrige klasser

Rittleder: Bjarte Hetlevik

Påmelding: Link
Deltakerliste Tjeldstø Tempo: Link

Startkontingent: M/K 10-16 kr 160,-. Øvrige klasser kr 260,
Tidspunkt: Fra kl 09:00 (Begynner med de yngste klassene)

Det vil bli premieutdeling når alle utøvere er i mål ca kl 10:30. Dette vil foregå på Tjeldstø Skule.

Løypebeskrivelse på Google maps – Tjeldstø Tempo:
Kart- og løypebeskrivelse her

TT 2018
Tjeldstø Tempo 2018. Foto: Elin Foldnes