Innmelding

Vi vil gjerne ha deg som medlem i CK Sotra.

Innmelding skjer via Min Idrett og her kan du administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se og oppdatere informasjon som er registrert om deg.

Du får tilgang til Min Idrett ved å registrere epostadressen din. Du får da tilsendt brukernavn og passord og kan logge inn. Etter innlogging finner du Medlemskap, velger Finn ny klubb og skriv inn Cykleklubben Sotra og aktiver valget som kommer opp og trykk på send søknad.

Du får en melding når medlemskapet er aktivert og faktura/KID sendes til din mailadresse.

Medlemskapet løper til det sies opp via Min Idrett eller mail til post@cksotra.no.

Medlemskapet gir deg mulighet til å delta på treninger/ritt/fellesreiser og tegne helårslisens. Medlemskap benyttes på Sprek & Blid ifm medlemsrabatter.

CK Sotra arrangerer flere ritt og er avhengig av dugnadshjelp fra medlemmene. Du vil derfor bli bedt om å være funksjonær og plikter som medlem å stille eller finne en erstatter.

Medlemmene plikter å følge vegtrafikkloven ved trening på åpen landevei, og NCF’s bestemmelser ved deltakelse i så vel turritt som aktive ritt.
Klubbdrakt og hjelm skal benyttes under organisert trening og i ritt. Hjelm anbefales alltid brukt av hensyn til egen sikkerhet og forsikringen. Som klubbdrakt regnes kun gjeldende trøye pluss bukse, evt. nøytral, svart bukse. Det presiseres at medlemmer med helårslisens plikter å bruke gjeldende klubbdrakt også under turritt.
Medlemmene skal være lojale mot klubbens sponsorer og ved handlinger relatert til sykkel er det ikke anledning til å profilere andre sponsorer enn de klubben har avtale med, eller som på andre måter er godkjent av klubbens styre. Medlemmer som deltar på aktive ritt plikter å ha satt seg inn i gjeldende reglementer for disse, og for øvrig representere klubben på en positiv og god måte i møte med andre ryttere, andre trafikanter, arrangører og dommere.