Kontingent

Medlem over 18 år: Dette medlemskapet benyttes dersom man skal sykle ritt/delta på treninger i vinterhalvåret i regi av CK Sotra og har behov for å løse engangs- eller helårslisens. Medlemskapet gir fulle rettigheter i forhold til alle Klubbens aktiviteter. Man regnes som over 18 år det året man fyller 18. Pris: kr 600,-.
Medlem under 18 år: Dette medlemskapet har samme rettigheter som hovedmedlem over 18 år, men er subsidiert på pris. Pris: kr 350,-.
Familie: Dette medlemskapet kan benyttes dersom det er mer enn en i husstanden som ønsker medlemskap. Det er ingen begrensing i hvor mange familiemedlemmer som kan meldes inn forutsatt at man har samme bostedsadresse. Alle innmeldte i et familiemedlemskap har samme rettigheter. Pris: kr 850,-.

Støttemedlem: Pris: kr 150,-

Medlemskontingenten gjelder per kalenderår og melding om faktura i «Min idrett» sendes ut per mail/sms. Nye medlemmer registrerer seg via samme sted. Medlemskortet vil vises i «Min idrett» etter at kontingenten er betalt og benyttes ifm varekjøp hos vår samarbeidspartner Sykkelsenteret og Aktiv365.